Podél říčky Bobravy

Trasa začíná ve Starém Lískovci pod dálnicí. Po cyklotrase vyrazíme přes Ostopovice na Střelice. Pokud nás již na začátku trasy přepadne žízeň nebo hlad, doporučujeme odbočit z trasy a zastavit se na začátku Troubska do hospůdky Vechtrovna. Napojíme se zpět na původní trasu a přes Střelice dojedeme až do údolí říčky Bobravy. Zde odbočíme doleva na Radostice a hned na začátku Radostic opět doleva. Zde po modré turistické značce pokračujeme až do Želešic. Po cestě mineme několik starých mlýnů a historických kamenných mostů. Na začátku Želešic projedeme těsně kolem kamenolomu. Odtud jedeme po cyklotrase, podjedeme dálnici do Modřic a kolem zahradnictví Brabec přijedeme na soutok Svratky a Svitavy.

Délka trasy 30km.

Náročnost lehká.

https://mapy.cz/s/kolelepave

foto foto

Spoj se s námi

Ať už budeš sledovat náš Facebook nebo budeš lajkovat fotky na Instagramu @killthetrail,
nech si posílat čerstvý info do e-mailu.